Share

CHƯA KIỂM CHỨNG: Hải Dương 8 trở lại Bãi Tư Chính – Tại sao? VN sẽ làm sao?

TIN CHƯA KIỂM CHỨNG: TÀU HẢI DƯƠNG 8 CỦA TRUNG QUỐC TRỞ LẠI BÃI TƯ CHÍNH

Tại sao Trung Quốc hành xử như vậy? Giới hạn kìm chế của Việt Nam ở đâu?

Leave a Comment