Share

CĐ người Việt Toronto: “Đừng để chuyện hiểu lầm cá nhân thành chuyện tập thể.”

Tâm tư người sinh hoạt lâu năm về những xáo trộn trong cộng đồng người Việt Toronto: “Mong mỏi những người có tâm huyết với cộng đồng tìm ra được biện pháp. Đừng để những chuyện hiểu lầm cá nhân biến ra thành chuyện của tập thể.”

Leave a Comment