Truyền hình vệ tinh VOA 15/2/2018 (30 Tết Mậu Tuất)
Permalink

Truyền hình vệ tinh VOA 15/2/2018 (30 Tết Mậu Tuất)

Tổng thống Mỹ điện đàm với Chủ tịch Việt Nam. Trường Tịnh Anh: Món quà…

Continue Reading →

Truyền hình vệ tinh VOA 15/2/2018 (30 Tết Mậu Tuất)
Permalink

Truyền hình vệ tinh VOA 15/2/2018 (30 Tết Mậu Tuất)

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào…

Continue Reading →

Người Công giáo TQ hy vọng tái lập quan hệ với Vatican
Permalink

Người Công giáo TQ hy vọng tái lập quan hệ với Vatican

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào…

Continue Reading →

Mỹ sắp đóng cửa nhiều văn phòng tái định cư người tị nạn
Permalink

Mỹ sắp đóng cửa nhiều văn phòng tái định cư người tị nạn

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào…

Continue Reading →

Nga, TQ phát triển vũ khí ‘hủy diệt’ trên vũ trụ
Permalink

Nga, TQ phát triển vũ khí ‘hủy diệt’ trên vũ trụ

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào…

Continue Reading →

Philippines, TQ sẽ tìm cách hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông
Permalink

Philippines, TQ sẽ tìm cách hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào…

Continue Reading →

Sự kiện nổi bật 2017: Doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình kiện Chính phủ Việt Nam
Permalink

Sự kiện nổi bật 2017: Doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình kiện Chính phủ Việt Nam

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào…

Continue Reading →

Sự kiện nổi bật 2017: BOT, Đồng Tâm, và làn sóng bất tuân dân sự
Permalink

Sự kiện nổi bật 2017: BOT, Đồng Tâm, và làn sóng bất tuân dân sự

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào…

Continue Reading →

Sự kiện nổi bật 2017: Chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi’
Permalink

Sự kiện nổi bật 2017: Chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi’

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào…

Continue Reading →

Sự kiện nổi bật 2017: Nhiều ‘thái tử Đảng’ bị ‘trảm’
Permalink

Sự kiện nổi bật 2017: Nhiều ‘thái tử Đảng’ bị ‘trảm’

Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào…

Continue Reading →