Share

California sắp cho di dân lậu trẻ tuổi được hưởng bảo hiểm y tế

Tiểu bang California sắp ban hành luật cho phép các di dân lậu trẻ tuổi được hưởng BHYT của tiểu bang dành cho người nghèo và còn yêu cầu mọi cư dân California phải có BHYT…

Leave a Comment