Share

Cai nghiện điện tử bằng Vovinam

Việt Nam hiện có khoảng một nửa dân số kết nối với internet, và con số này còn tiếp tục tăng lên. Rất nhiều các bạn trẻ bị nghiện các trò chơi điện tử.

Việc này dẫn đến sự ra đời của trường nội trú thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển VOVINAM và Thể thao (IVS), nơi tiếp nhận những người cần cai nghiện trò chơi điện tử, hay có vấn đề với rượu, ma tuý, và cả các trường hợp bỏ học, trốn nhà.

Leave a Comment