Share

Cải cách tư pháp và vị trí của người luật sư

Bộ chính trị đảng CSVN vào tháng 6 năm 2005 ban hành nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. mốc thời gian này không còn bao xa và một thành phần quan trọng trong lĩnh vực tư pháp là người LS đến nay được nhìn nhận thế nào?

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33

Đài Á Châu Tự Do RFA trụ sở tại thủ đô Washington Hoa Kỳ, cung cấp thông tin đa dạng, chính xác, trung thực về các vấn đề thời sự, kinh tế, xã hội, đời sống tại Việt Nam và trên Thế Giới.

Theo dõi YouTube: http://bit.ly/11PGb33
Facebook:http://on.fb.me/1vFY6qX
Twitter: https://twitter.com/DaiAChauTuDo
Đài Á Châu Tự Do RFA: http://bit.ly/1uS5BJn

Leave a Comment