Share

Cải cách tiếng Việt: “Người già trong công viên, người điên trong thành phố…”

Nhà tử vi Nhựt Thanh cho biết ý kiến về đề nghị cải cách tiếng Việt của PGS Bùi Hiền: “Một người già trong công viên,
một người điên trong thành phố…”

Leave a Comment