Share

Các gia đình Việt Nam hãy cân nhắc khi cho con em mình sang Anh

“Mong các gia đình Việt Nam hãy cân nhắc khi cho con em mình sang Anh, hãy đi bằng con đường chính thống, để không xảy ra những trường hợp tương tự như thế này!”
#39NanNhan

Leave a Comment