Share

Cập nhật tình hình mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc

Phóng viên môi trường BBC Navin Singh Khadka cùng Ben Ngô và Quốc Phương của BBC Tiếng Việt cập nhật và bình luận về tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng về người và của ở các tỉnh miền Bắc.

Leave a Comment