Share

Cảnh báo từ vụ Trịnh Vĩnh Bình

Nhà hoạt động dân sự Nguyễn Quang A và TS kinh tế Lê Đăng Doanh bình luận với Quốc Phương của BBC về ‘tác động trầm trọng’ của vụ ông Trịnh Vĩnh Bình kiện chính phủ Việt Nam.

Leave a Comment