Share

Bình luận chuyến đi châu Á của TT Trump

Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Hoa Kỳ bình luận chuyến thăm châu Á của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và dự APEC 2017 vừa diễn ra ở Đà Nẵng.

Nhà phân tích chính trị và bang giao quốc tế từ Đại học George Mason cũng đề cập và so sánh quan điểm của hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình trên diễn đàn APEC 2017 và chuyến thăm nhà nước tới Việt Nam.

Nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) Hoa Kỳ cũng đề cập và phân tích ý nghĩa, mục đích và tính khả thi của khái niệm Ấn Độ – Thái Bình Dương mà Tổng thống Mỹ mới đưa ra và nhấn mạnh trong chuyến thăm châu Á tháng 11/2017.

Leave a Comment