Share

Bất kể bị chống đối, tỷ phú Hoàng Kiều mời Võ Hà Trâm tới Little Saigon hát

Đi ngược lại ý muốn những người kêu gọi tẩy chay ca sĩ Võ Hà Trâm từ Việt Nam, tỷ phú Hoàng Kiều công khai mời tới hát tại Little Saigon

Leave a Comment