Share

Bão Jose có thể đe dọa vùng bờ biển Miền Đông nước Mỹ tuần tới

Trong khi bão Irma trở thành bão nhiệt đới, thì nay sự chú ý đang chuyển hướng về bão Jose, khi bão này đang đi vòng quanh khu vực phía Tây ở Đại Tây Dương.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Leave a Comment