Share

Bắc Hàn lấy cắp kế hoạch quân sự của Mỹ-Nam Hàn

Theo một dân biểu quốc hội Nam Hàn hôm Thứ Tư, thành phần tin tặc Bắc Hàn đột nhập và lấy được nhiều tài liệu quân sự bí mật của quân đội Nam Hàn.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Leave a Comment