Share

Bà 8 Cam Thơ: Chưa đóng phim ma, nhưng có vai ma đẹp mới chịu đóng!

Đi xem phim ma, tám chuyện với “Bà 8 Cam Thơ”: Chưa đóng phim ma, nhưng có vai ma đẹp mới chịu đóng.

#BaTamCamTho #ChaMa #Showbiz

Leave a Comment