Share

APEC 2017: Bài báo Lao Động “tự thiến” cụm từ “thúc đẩy nhân quyền”

Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau thông báo lịch trình của mình về chuyến thăm Việt Nam và tham dự APEC2 017 đăng trên trang Twitter cá nhân có cụm từ “thúc đẩy nhân quyền”. Thế nhưng, tờ báo Lao Động qua quá trình dịch đã thay cụm từ này bằng những dấu chấm bỏ lửng (…) khiến dư luận Việt Nam đặc biệt là giới quan tâm đến nhân quyền bàn luận sôi nổi …

Leave a Comment