Share

A Shooting Star của Vũ Quý Kỳ (2/4)

Năm 1975, Miền Nam Việt Nam đột biến như một sao băng cuối đường bay
chói lòa. Có hai câu hỏi: Thế Nào, Tại Sao? Giáo sư Vũ Quý Kỳ tìm câu trả lời
qua cuốn biên khảo do nhà Lulu Press vừa xuất bản Tập I. Là kỹ sư dạy học từ
1963, tác giả có dịp tìm hiểu cuộc chiến Việt Nam từ giác độ của người Việt, kể
cả các bộ đội được miền Nam chiêu hồi. Sau 1975, ông dạy tại Đại học DeVry
của Atlanta, tiểu bang Georgia trong 35 cho tới khi về hưu và dành thời giờ thu
thập lại tài liệu để nói về cuộc chiến Việt Nam, từ 1945 tới 1975. Giờ Giải Ảo
xin giới thiệu tác phẩm đặc biệt này…

Người Việt TV (c) 2019 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

Leave a Comment