Share

86,86% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật an ninh mạng

-86,86% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật an ninh mạng
-Cố vấn kinh tế của TT Trump lên cơn đau tim, phải vào bệnh viện
-Một ông tự tử, sau khi bắn chết 4 con tin, từ 1 tuổi đến 11 tuổi

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

Leave a Comment