Share

45 ngày tìm xác cha ở các hố chôn tập thể

Trước khi tháo chạy khỏi Huế trong biến cố Tết Mậu Thân 1968, lực lượng Cộng Sản Bắc Việt và Việt Cộng đã bắt và giải đi không biết bao nhiêu người dân. Không biết bao nhiêu gia đình chỉ tìm thấy người thân ở những hố chôn tập thể, bị trói thành từng chùm và bị thảm sát bằng những phương cách dã man nhất. Nhưng vẫn có vô số người sau 50 năm vẫn biệt tăm không một tung tích. Sau đây là câu chuyện của một người con tên là Tôn Thất Trung. Trong hơn 1 tháng rưỡi, ông đã đi các nơi, đào các hố tập thể, lật từng xác chết để tìm xác cha mình đã bị Cộng Sản bắt đi trong những ngày kinh hoàng của Tết Mậu Thân 1968.

Leave a Comment